Tietosuoja

Tietosuojakäytäntö

Sisältää ilmoituksen

Farnell (Finland) AB:n toiminimi (johon viitataan myös sanoilla Farnell, me, meidän jne. tässä ilmoituksessa) kuuluu maailmanlaajuiseen yhtymään, jonka emoyhtiö on AVNET Inc. (kotipaikka USA:ssa). Henkilötietojesi suojaaminen ja turvaaminen ovat meille tärkeitä. Tällä sivustolla Farnell (Finland) AB:n toiminimi, Azets Insigth Oy PB 1 FI-00047 Visma Finland., 504.308 roolissaan rekisterinpitäjänä kerää ja tallentaa henkilötietoja.

Tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan tietosuojakäytäntömme ja kaikkien käyttöehtojemme lisäksi. Henkilötietojesi tasapuolisen ja avoimen käsittelyn ja tietosuojaa koskevien sovellettavien lakien noudattamisen varmistamiseksi annamme sinulle seuraavat tiedot:

Mitä henkilötietoja Farnell kerää ja/tai käsittelee?

Kanssamme käymästäsi vuorovaikutuksesta riippuen, seuraavia rekisteröintitietoja kerätään ja käsitellään:

 • Käyttäjän nimi
 • Yhtiö
 • Osasto
 • Alkutervehdys tai ammattinimike, jos on
 • Etunimi ja sukunimi
 • Puhelinnro, faksinro.
 • S-postiosoite
 • Osoite
 • IP-osoite

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

Farnell käyttää sinua koskevia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Verkkosivuston käyttö (käyttäjän IP-osoite) kirjataan lokiin tilastollisiin tarkoituksiin, verkkosivuston optimointia, parantamista ja edelleen kehittämistä varten, esimerkiksi analysoimalla käyttäjän toimintaa päivämäärien, aikojen ja sivustolta ladatun datamäärän avulla.
 • Tietoja käytetään tuotteita, palveluita ja projekteja koskevaan viestintää, esim. vastaamalla tiedusteluihin tai pyyntöihin.
 • Tietojen avulla suunnitellaan, toteutetaan ja hallitaan sopimussuhdetta, esim. toteuttamalla tapahtumia ja tuotteiden tai palvelujen tilauksia, käsittelemällä maksusuorituksia, tekemällä kirjanpitoa, tilintarkastuksia, laskutus- ja perintätoimintaa, järjestämällä kuljetuksia ja toimituksia sekä toteuttamalla korjauksia ja tarjoamalla tukipalveluja.
 • Tietoja käytetään jo hankittujen kanssa samankaltaisten tai identtisten tuotteiden ja/tai palveluiden markkinointiin, ellet ole kieltänyt sitä, sekä uutiskirjeiden lähettämiseen.
 • Tiedoilla hallitaan ja toteutetaan asiakaskyselyitä, markkinointikampanjoita, markkina-analyysejä, kilpailuja ja muuta myynninedistämistä ja tapahtumia.
 • Tietojen avulla ylläpidetään ja suojataan tuotteidemme, palvelujemme ja verkkosivustojemme turvallisuutta, estäen ja tunnistaen virheitä lokitiedostojen kautta sekä estäen ja tunnistaen turvallisuusuhkia, petoksia tai muita rikoksia tai ilkivaltaa.
 • Tietoja käytetään juridisten velvollisuuksien (kuten kirjanpitovaatimukset), säädöksiin perustuvien tarkastusvelvollisuuksien ja Farnell -yhtiön käytäntöjen ja alan standardien noudattamiseen.
 • Lisäksi tietojen avulla ratkaistaan ristiriitoja, toimeenpannaan sopimuksia ja muodostetaan, käytetään ja puolustetaan oikeusvaateita.

Meillä on oikeus käyttää ja käsitellä henkilötietojasi näihin tarkoituksiin sopimussuhteen toteuttamisen tai Farnell -yhtiön taikka kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Jos olet antanut erityisen suostumuksesi, Farnell voi käsitellä henkilötietojasi laillisesti myös suostumuksen perusteella. Tämä suostumus voidaan perua milloin tahansa välittömin vaikutuksin.

Jos henkilötietojesi käsittelyn alkuperäinen laillinen peruste lakkaa olemasta, Farnell voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä vain, jos käsittelylle on jokin muu laillinen peruste.

Lisäksi verkkosivustollamme käytetään evästeitä. Lisätietoja siitä aiheesta on evästekäytännössämme.

Luovuttaako Farnell henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle tai kolmanteen maahan?

Farnell voi siirtää henkilötietojasi muille Avnet- ja Premier Farnell -yhtiöille, mutta vain jos ja vain siinä laajuudessa kuin, siirto on tarpeen vain yllä mainittuihin tarkoituksiin. Muut Avnet- ja Premier Farnell -yhtiöt voivat toimia vain määräystemme mukaisesti ja niitä sitovat sopimusvelvollisuudet noudattaa kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja ja käyttää riittäviä teknisiä ja organisatorisia suojaustoimia.

Jos laki sen sallii, Farnell saattaa siirtää henkilötietoja oikeusistuimille, lainvalvontaviranomaisille, muille viranomaisille tai asianajajille, mikäli se on tarpeen lain noudattamiseksi tai oikeusvaateiden muodostamiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

Verkkosivustojemme toimintaan ja niiden kautta tarjottuihin palveluihin liittyen Farnell työskentelee palveluntarjoajien (ns. henkilötietojen käsittelijät), kuten verkkopalvelun tarjoajat ja IT-huolto, kanssa. Nämä palveluntarjoajat voivat toimia vain määräystemme mukaisesti ja niitä sitovat sopimusvelvollisuudet noudattaa sovellettava tietosuojalakia ja käyttää riittäviä teknisiä ja organisatorisia suojaustoimia.

Henkilötietojen vastaanottajat saattavat sijaita Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa (kolmannet maat), joissa sovellettavat lait eivät tarjoa samaa tietosuojan tasoa kuin kotimaassasi.

Siltä osin kuin kyseiset siirrot kohdistuvat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa oleville vastaanottajille (kolmannet maat), varmistamme siirtojen tapahtuvan noudattaen tietosuojasäädöksiä, jotka rajoittavat henkilötietojen siirtoa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja joissa vaaditaan tiettyjen suojaustoimien toteuttamista riittävän tietosuojatason varmistamiseksi.

Kyseiset suojaustoimet voivat olla joko tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisia, jolla Euroopan unioni toteaa vastaanottajan sijaintimaassa olevan riittävät tietosuojalait käytössä, tai vastaanottajan kanssa on solmittu EU:n vakiosopimuslausekkeita (EU-mallilausekkeet) tai vastaanottaja on toteuttanut yritystä koskevat sitovat säännöt (BCR-säännöt) taikka muu laissa sallittu ratkaisu.

Kun sinua pyydetään rekisteröitymään element14-yhteisösivustolle, luvallasi tietojasi välitetään edelleen Iso-Britanniassa toimivalle yhtymän yritykselle Premier Farnell Ltd, joka toimii sivuston ylläpitäjänä ja näin saamiensa tietojen rekisterinpitäjänä koskien tietojesi käyttöä sillä sivustolla heidän tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

Kuinka pitkään Farnell säilyttää henkilötietojasi?

Ellei henkilötietojen keräämisen aikaan erikseen muuta kerrota, henkilötietosi poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen niiden keräämistarkoituksessa tai muussa käsittelyssä ja siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyä ei ole enää tarpeen sovellettavasta laista johtuvan velvollisuuden noudattamiseksi (esim. vero- tai kauppalaki).

Oikeus tarkastaa ja korjata tai poistaa henkilötiedot, rajoittaa käsittelyä, vastustaa käsittelyä ja oikeus tietojen siirtämiseen toiselle käsittelijälle

Sovellettava tietosuojalaki takaa sinulle seuraavat oikeudet:

 1. Voit saada Farnell -yhtiöltä selostuksen siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja Farnell säilyttää ja/tai käsittelee, ja kopion käsiteltävistä henkilötiedoistasi vakiorakenteisessa yleisesti käytetyssä koneluettavassa muodossa.
 2. Voit saada Farnell -yhtiön korjaamaan virheelliset henkilötiedot.
 3. Voit saada Farnell -yhtiön poistamaan henkilötietosi, ellei henkilötietojesi käsittely ole tarpeen sovellettavien lakiin perustuvien velvollisuuksien noudattamiseksi.
 4. Voit saada Farnell -yhtiön rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.
 5. Voit saada aktiivisesti itse toimittamasi henkilötietosi siirretyksi toiselle itse valitsemallesi vastaanottajalle.
 6. Voit vastustaa itseäsi koskevaan tilanteeseen perustuen henkilötietojesi käsittelyä Farnell -yhtiön tai kolmannen osapuolen oikeutettuihin etuihin perustuen.

Turvallisuus

Farnell suojaa henkilötietoja kohtuullisin ja asianmukaisin keinoin menetykseltä, väärinkäytöltä ja luvattomalta katselulta, luovuttamiselta, muuttamiselta ja poistamiselta, huomioiden käsittelyyn ja henkilötietojen luonteeseen liittyvät riskit. Esimerkkinä on SSL-tekniikan käyttö (salaus, todennus, viestin eheyden tarkistus).

Suosittelemme kirjautumaan kokonaan ulos tililtä ja tyhjentämään selainhistorian ja mahdollisesti tallennetut evästeet, jotta luvaton käyttäjä ei voi niitä hyödyntää.

Linkit muihin verkkosivustoihin

Jos kolmannen osapuolen verkkosivustolle ohjautuvia linkkejä tarjotaan, se tapahtuu kyseisen kolmannen osapuolen verkkosivuston omistajan kanssa sovitusti ja maksutta. Tältä sivustolta linkitetyt muut sivustot tai niiden linkit tähän sivustoon eivät ole välttämättä meidän hallinnassamme, emmekä ole miltään osin korvausvastuussa niiden linkitettyjen sivustojen tai linkkien tai linkittämisohjelmien sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä missään vaiheessa. Emme välttämättä suosittele yhtiöitä (tai niihin liittyviä tuotteita tai palveluita), joihin on linkit tästä sivustosta tai jotka linkittävät tähän sivustoon. Jos päätät käydä tältä sivustolta linkitetyllä kolmannen osapuolen sivustolla, se tapahtuu täysin omalla riskilläsi. Kiistämme meillä olevan mitään oikeuksia kolmansien osapuolten tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin, kauppanimiin, logoihin, tekijänoikeuksiin, patentteihin, verkkotunnuksiin tai muihin immateriaaliomaisuuteen.

Saatamme aika ajoin tarjota mahdollisuutta maksutapahtumiin PayPalin kautta. Kaikkia niitä tapahtumia koskee PayPalin tietosuojakäytäntö, joka on nähtävissä osoitteessa www.paypal.com, verkkosivuston alaosan kohdasta Tietosuoja.

Tietosuojan yhteyshenkilö

Farnell -yhtiön tietosuojatyöryhmä tarjoaa tukeaan kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä, kommenteissa, huolenaiheissa tai valituksissa tai jos rekisteröity haluaa käyttää tietosuojaan liittyvä yllä mainittuja oikeuksiaan. Farnell -yhtiön tietosuojatyöryhmään saa yhteyden seuraavasti: DPO@farnell.com.

The data protection officer for Germany is Stefan schindler, Stefan.Schindler@csr-legal.de.

Farnell -yhtiön tietosuojatyöryhmä pyrkii parhaansa mukaan käsittelemään kaikki sille osoitetut pyynnöt ja valitukset. Rekisteröidyllä on oikeus ottaa yhteys toimivaltaiseen tietosuojaviranomaiseen ja esittää pyyntöjä tai valituksia. Kansallisten tietosuojaviranomaisten luettelo on saatavissa täältä.

Selattaessa ja käytettäessä verkkosivustoamme Farnell kerää, tallentaa ja/tai käsittelee henkilötietoja. Henkilötietojesi tasapuolisen ja avoimen käsittelyn ja tietosuojaa koskevien sovellettavien lakien noudattamisen varmistamiseksi lue henkilötietojasi koskeva Tietosuojakäytäntömme. Palvelussa käytetyt evästeet ja ohjeet omien asetusten tekoon selostetaan evästekäytännössämme.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023

Tietosuojakäytäntö

Farnell – Tietosuojakäytäntö

I. Johdanto

Farnell (Finland) AB:n toiminimi (johon viitataan myös sanoilla Farnell, me, meidän jne. tässä ilmoituksessa) kuuluu maailmanlaajuiseen yhtymään, jonka emoyhtiö on AVNET Inc. (kotipaikka USA:ssa). Olemme sitoutuneet varmistamaan sovellettavien tietosuojalakien ja muiden säädösten noudattamisen. Tämä tietosuojakäytäntö (käytäntö) perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) periaatteisiin ja vaatimuksiin. Tällä käytännöllä ilmoitamme sinulle, rekisteröidylle, kuinka ja miksi keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja ja mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä henkilötietojesi käsittelyn osalta.

II. Laajuus ja lisäykset

Tämä käytäntö koskee kaikkia AVNET Inc. -yhtymän yhtiöitä, tytäryhtiöitä, sidosyhtiöitä, toimipisteitä ja liiketoimintayksiköitä Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Tämä käytäntö kattaa kaikki henkilötietojen käsittelytavat. Siinä selostetaan, kuinka Farnell kerää, käyttää ja luovuttaa suoraan käyttäjältä, asiakkaalta, tavarantoimittajalta, liikekumppanilta tai muulta taikka välillisesti muista lähteistä saatuja henkilötietoja. Se koskee minkä tahansa viestintäkanavan kautta tai millä tahansa tavalla saatuja henkilötietoja, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta sähköposti, tiedostonsiirto, henkilötietojen syöttö sovelluksiin ja ohjelmatyökaluihin, verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin, sosiaalisen median sivuille ja -alustoille.

Tähän käytäntöön voidaan tehdä lisäyksiä erillisillä tietosuojailmoituksilla tai lausumilla tietyistä tietojen käsittelyn muodoista tai tarkoituksista. Tämä käytäntö ei koske nimettömäksi tehtyjä tietoja (joista luonnollinen henkilö ei ole tunnistettavissa) esim. tilastollisiin arviointeihin tai tutkimuksiin.

Tämä käytäntö koskee vastaavasti oikeushenkilöiden tietoja niissä maissa, joissa oikeushenkilöiden tietoja suojataan samassa laajuudessa kuin henkilötietoja.

III. Kansallisten lakien soveltaminen

Vaikka GDPR-asetusta sovelletaan kaikkialla EU:ssa, joissakin maissa saattaa olla lakeja ja asetuksia, joilla määrätään lisää tietosuojavaatimuksia, erityisesti laillisen tietojen käsittelyn ehtoja. Näissä tapauksissa on tarkastettava tapauskohtaisesti, ovatko nämä lait määrääviä.

IV. Sanasto ja määritelmät

Tämän käytännön liitteessä A on esitetty määritellyt termit ja niiden määritelmät.

V. Käsittelemämme henkilötiedot, käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Tässä käytännön osassa selostetaan, mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme, mihin tarkoituksiin ja millä oikeusperusteilla. Käsittelemiemme henkilötietojen määrä riippuu asiayhteydestä ja olosuhteista, joissa vuorovaikutus sinun ja meidän välillä tapahtuu.

1. Tilausten käsittely ja sopimusvelvollisuuksien toteuttaminen

Tilatessasi hyödykkeitä tai palveluita meiltä tai pyytäessäsi tietoa tuotteistamme tai palveluistamme ennen tilaamista, tai pyytäessäsi tukea tiettyä tilaamaasi tuotetta tai palvelua koskien, käsittelemme henkilötietoja, joita on tarpeen käsitellä sopimuksesta neuvottelemiseksi tai sen toimeenpanemiseksi sekä kaikkien sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi ja sopimuksesta johtuvien oikeuksiemme käyttämiseksi. Tähän sisältyvät myös sopimukseen perustuvat neuvontapalvelut, jos ne liittyvät sopimuksen tarkoitukseen. Ennen sopimuksen solmimista henkilötietoja voidaan käsitellä tarjouksen laatimiseksi tarjouskilpailuun taikka muihin sopimuksen solmimiseen liittyviin mahdollisen sopimuskumppanin pyyntöihin.

Tässä tarkoituksessa käsittelemme henkilön yhteystietoja (mukaan lukien nimi, ammattinimike, sähköposti, puhelin, postiosoite, toimitusosoite ja laskutusosoite), tilaus- ja asiakkuustietoja (mukaan lukien tilatut ja toimitetut hyödykkeet ja palvelut, tilausta koskevat ohjeet, asiakkaan liiketoiminta, kiinnostuksen kohteet ja tilaushistoria), taloustietoja (mukaan lukien laskutiedot, suosikkimaksutavat, maksuehdot, pankkitilin ja luottokortin tiedot).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena tilausten käsittelyssä ja sopimusvelvoitteiden täyttämisessä sekä sopimuksesta johtuvien oikeuksien käyttämisessä on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimuksellinen välttämätön tarve). Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena asiakkaan liiketoiminnan, kiinnostuksen kohteiden ja tilaushistorian ymmärtämisessä on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). Henkilötietojen käsittelyn ja säilyttämisen oikeusperusteena kirjanpitovelvollisuuksien (mukaan lukien kaupalliset kirjanpitostandardit ja verotus- ja tilinpäätöstietojen säilytysvelvollisuudet) täyttämisessä on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta (lakisääteinen velvollisuus).

2. Selaaminen tai rekisteröityminen verkkosivustoillamme, sosiaalisen median sivuilla tai -alustoilla

Selatessasi verkkosivustojamme, sosiaalisen median sivujamme tai -alustoja saatamme käyttää evästeitä ja muita seurantatekniikoita selvittääksemme, kuinka käytät verkkosivustojamme, sosiaalisen median sivuja tai -alustoja.

Kaikki verkkosivustomme eivät käytä evästeitä ja henkilötietoja kerääviä seurantatekniikoita. Käytettävistä evästeistä ja seurantatekniikasta riippuen keräämme tietoja verkon selaamiskäytöksestäsi verkkosivustoillamme, sosiaalisen median sivuilla tai -alustoilla, tai miten ostoprosessi tehdään. Saatamme myös kerätä tietoja laitteesta, josta olet käyttänyt verkkosivustojamme, sosiaalisen median sivuja tai -alustoja (mukaan lukien laitteen malli, käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi, IP-osoite ja mobiililaitteen tunnukset).

Kullakin verkkosivustollamme, sosiaalisen median sivuilla ja -alustoilla käytössä olevia evästeitä ja seurantatekniikoita koskevat yksilöidyt tiedot annetaan evästekäytännössämme. Se sisältää tiedot siitä, kuinka evästeet otetaan pois käytöstä selaimessa ja kuinka estetään selaamiskäyttäytymisen seuranta.

Rekisteröityessäsi jollekin verkkosivustollemme, sosiaalisen median sivuille tai -alustalle käsittelemme lisäksi yhteystietoja (mukaan lukien nimi, ammattinimike, sähköposti ja puhelin) sekä tilitietoja (mukaan lukien käyttäjätunnus, salasana ja sisään-/uloskirjautumistiedot), paitsi milloin rekisteröityminen salanimellä tai nimimerkillä (pseudonyymillä) sallitaan. Jos päätät olla antamatta meille näitä tietoja, et valitettavasti voi rekisteröityä ja käyttää mitään/joitakin rekisteröitymistä edellyttäviä palveluitamme.

Verkon selaamishistoriatietojen käsittelyn oikeusperusteena, mikäli tiedot sisältävät henkilötietoja, on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), jos pyydämme suostumustasi ja suostut henkilötietojesi käsittelyyn. Verkossa tapahtuvaa tai verkkoon liittyvää henkilötietojen käsittelyä koskevat muut erityiset säädökset voivat edellyttää myös suostumuksesi saamista. Joissakin olosuhteissa, esim. kun käsittelemme rajoitettua määrää henkilötietoja, jotka tyypiltään ja luonteeltaan eivät merkittävästi vaikuta oikeuksiisi tai vapauksiisi, verkkosivustoillemme, sosiaalisen median sivuille tai -alustoille rekisteröitymiseen tai niiden selaamiseen liittyvien henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut). Perusteltu haluamme on ymmärtää, mitä käyttäjät pitävät mielenkiintoisina ja käyttäjätoimina, jotta voimme parantaa ja mukauttaa verkkosivustojamme ja tarjouksiamme, virtaviivaistaa ostoprosessia sekä havaita ja estää väärinkäytökset ja vilpilliset toimet.

3. Viestintä, markkinointi, markkinointikampanjoihin ja tapahtumiin osallistuminen sekä palaute

Kun otat meihin yhteyttä esittämällä minkä tahansa tiedustelun tai pyynnön, käsittelemme yhteystietojasi (mukaan lukien nimi, ammattinimike, edustamasi yhtiö tai organisaatio, sähköposti, puhelin ja muut yhteystiedot) siinä määrin kuin se on tarpeen tiedustelusi tai pyyntösi käsittelemiseksi ja siihen vastaamiseksi.

Kun olet hankkinut hyödykkeitä tai palveluita meiltä tai olet ilmaissut meille olevasi kiinnostunut tietyistä hyödykkeistä tai palveluista, saatamme käsitellä yhteystietojasi (mukaan lukien nimi, ammattinimike, edustamasi yhtiö tai organisaatio, sähköposti, puhelin ja muut yhteystiedot), jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä ja lähettää sinulle tietoja omista tai liikekumppaniemme hyödykkeistä tai palveluista, teknologian kehitysuutisista, erikoistarjouksista ja liiketoimintamahdollisuuksista.

Osallistuessasi meidän isännöimiimme tai sponsoroimiimme kampanjoihin tai tapahtumiin käsittelemme yhteystietojasi (mukaan lukien nimi, ammattinimike, edustamasi yhtiö tai organisaatio, sähköposti, puhelin ja muut yhteystiedot), jotta voimme hallinnoida osallistumistasi kampanjaan tai tapahtumaan ja lähettää sinulle tietoja omista tai liikekumppaniemme hyödykkeistä tai palveluista, teknologian kehitysuutisista, erikoistarjouksista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Käsittelemme myös henkilötietoja pyytäessämme palautetta kampanjasta tai tapahtumasta, tyytyväisyydestäsi meidän tai liikekumppaneidemme hyödykkeisiin tai palveluihin ja niiden suorituksiin. Saatamme myös pyytää palautetta hyödykkeidemme ja palvelujemme parantamiseen ja tehostamiseen yhteistyössä liikekumppaniemme kanssa.

Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelyyn tarkoituksessa viestiä kanssasi ja vastata kaikenlaisiin tiedusteluihin ja pyyntöihin on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimuksellinen välttämätön tarve) siltä osin kuin se tapahtuu sopimuksen valmistelemiseksi tai solmimisen tueksi taikka sopimukseen liittyviin tiedusteluihin tai pyyntöihin vastaamiseksi. Siinä laajuudessa kuin henkilötietoja käsitellään tarkoituksena viestiä kanssasi muissa asioissa, oikeusperusteena on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Kun käsittelemme henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä sinuun ja lähettääksemme sinulle tietoja omista tai liikekumppaneidemme hyödykkeistä ja palveluista, teknologian kehitysuutisista, erikoistarjouksista ja liiketoimintamahdollisuuksista, oikeusperusteena on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), jos pyydämme suostumustasi ja suostut henkilötietojesi käsittelyyn kyseisessä tarkoituksessa. Joissakin olosuhteissa, esim. kun käsittelemme rajoitettua määrää henkilötietoja, jotka tyypiltään ja luonteeltaan eivät merkittävästi vaikuta oikeuksiisi tai vapauksiisi, oikeusperuste käsitellä henkilötietojasi yhteyden ottamiseksi sinuun ja tietojen lähettämiseksi sinulle vastaavista hyödykkeistämme ja palveluistamme, teknologian kehitysuutisista, erikoistarjouksista ja liiketoimintamahdollisuuksista, on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Kun käsittelemme henkilötietoja hallinnoidaksemme osallistumistasi kampanjaan tai tapahtumaan tai lähettääksemme sinulle tietoja omista tai liikekumppaneidemme hyödykkeistä ja palveluista, teknologian kehitysuutisista, erikoistarjouksista ja liiketoimintamahdollisuuksista, oikeusperusteena on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), jos pyydämme suostumustasi ja suostut henkilötietojesi käsittelyyn kyseisessä tarkoituksessa. Joissakin olosuhteissa, esim. kun käsittelemme rajoitettua määrää henkilötietoja, jotka tyypiltään ja luonteeltaan eivät merkittävästi vaikuta oikeuksiisi tai vapauksiisi, henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

4. Lakisääteiset velvollisuudet ja säädösten noudattaminen

Maailmanlaajuisesti toimivana yrityksenä meitä koskevat monet eri lait ja säädökset, joista seuraa meille juridisia velvollisuuksia. Jotkin näistä laeista ja asetuksista voivat edellyttää henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä (esim. verotusta, kaupankäyntiä, kansainvälistä kauppaa, vientiä, tulleja ja rahanpesun estämistä koskevat lait). Kun kyseiset lakisääteiset velvollisuudet perustuvat EU:n tai EU:n jäsenvaltion lakiin tai asetukseen, henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta. Kun lakisääteinen velvollisuus perustuu kolmannen maan (EU:hun kuulumaton) lakiin tai asetukseen, näiden lakisääteisten velvollisuuksien noudattaminen voi olla oikeutettu etu. Siinä tapauksessa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Viimeksi mainittu koskee myös henkilötietojen käsittelyä tarkoituksena varmistaa käytäntöjemme, käytännesääntöjen ja muiden säädösten noudattaminen.

5. Rekrytointi ja työnhaku

Rekrytoidessamme uusia työntekijöitä käsittelemme työhakemuksessasi antamiasi henkilötietoja. Rekrytoinnin ja hakemismenettelyn toteuttamisen tarkoituksessa käsitellyt henkilötiedot sisältävät yleensä yhteystietoja (mukaan lukien nimi, ammattinimike, sähköposti, puhelin, postiosoite) ja CV/ansioluettelo ja tiedot pätevyyksistä (mukaan lukien yliopistotutkinto, koulutussertifikaatit, jatko-opiskelututkintotodistukset, suositukset ja ammattitaidot). Hakemusmenettelyn valmiiksi saamisen jälkeen saatamme käsitellä (säilyttää) hakijoiden henkilötietoja jonkin aikaa, jos on tarpeen varmistaa, että voimme käyttää oikeuksiamme tai puolustautua rekrytointiprosessiin liittyviltä oikeusvaateilta.

Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelyyn rekrytointitarkoituksessa ja hakemuksen käsittelemiseksi on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimuksellinen välttämätön tarve) siltä osin kuin se tapahtuu hakemusten tarkastamiseksi ja arvioinniksi ja hakijan valitsemiseksi sekä työsopimuksen solmimiseksi ja oikeuksiemme käyttämiseksi tai puolustautumiseksi hakemusprosessiin liittyviltä oikeusvaateilta.

Haettaessa työtä Farnell -yhtiöstä työnhakusivuston, rekrytointialustan tai työportaalin kautta tai vastattaessa työpaikkailmoitukseen hakijoiden tulee perehtyä tarkempiin tietosuojatietoihin, jotka saattavat olla saatavissa työnhakusivustolla, rekrytointialustalla, työportaalissa tai työpaikkailmoituksessa.

VI. Lasten henkilötiedot

Farnell -yhtiön toiminta keskittyy yritysten väliseen liiketoimintaan (B2B). Siksi emme tarkoituksella pyri saamaan henkilötietoja lapsilta tai lähetä heille pyyntöjä henkilötietojen saamiseksi. Vaikka kaiken ikäiset käyttäjät voivat vierailla verkkosivustoillamme, sosiaalisen median sivuilla tai -alustoilla, ne on B2B-tarkoituksia varten eivätkä kohdistu lapsiin. Jos huomaamme vanhemman tai huoltajan ilmoituksesta tai muilla tavoin, että alle 16-vuotias lapsi on sopimattomasti rekisteröitynyt jollekin sivustollemme, sosiaalisen median sivuille tai -alustalle, suljemme kyseisen tilin ja peruutamme rekisteröinnin sekä poistamme lapsen henkilötiedot rekisteristämme.

VII. Henkilötietojen luovuttaminen palveluntarjoajille ja kolmansille osapuolille

Farnell ei suorita kaikkea henkilötietojesi käsittelyä itse. Käytämme joskus palveluntarjoajia ja palveluntuottajia (henkilötietojen käsittelijä), jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme ja ohjauksessamme. Kyseiset henkilötietojen käsittelijät voivat olla yhtymään kuulumattomia yhtiöitä tai Farnell -tytäryhtiöitä (yhtymän yhtiöitä). Kaikki sellainen tietojen käsittelyn ulkoistaminen tapahtuu noudattaen palveluntarjoajan/palveluntuottajan due diligence -tarkastusten ja valvonnan protokollaa, jota hallitaan tietojenkäsittelysopimuksella.

Käyttäessämme palveluntarjoajia ja palveluntuottajia henkilötietojen käsittelijöinä henkilötietojen käsittelyyn puolestamme henkilötietojasi voidaan luovuttaa seuraaville vastaanottajatyypeille:

IT-palveluntarjoajat, sovelluspalvelun tarjoajat, Internet-palveluntarjoajat, palvelualustojen ja verkkosivustojen isännöintipalvelujen tarjoajat, tietojen hävittämisyritykset, mainostoimistot, markkinatutkimuslaitokset, markkinointikumppanit, tilaus- ja tilinhallintapalveluiden tarjoajat, maksupalveluntarjoajat, logistiikkapalveluntarjoajat, asiakaspalveluntarjoajat.

Palveluntarjoajien ja palveluntuottajien lisäksi saattaa olla tarpeen luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille johtuen lakisääteisestä velvollisuudesta tai, koska on oikeutettu etu varmistaa käytäntöjen ja säädösten noudattaminen, tai liiketoimintaan kuuluvan yhteistyön ja yhteistoiminnan tukemiseksi. Niissä tapauksissa henkilötietojasi luovutetaan seuraaville vastaanottajatyypeille:

Julkishallinnon viranomaiset tai hallintoelimet, lainvalvonta- ja petostentorjuntaviranomaiset, oikeusistuimet, asianajajat, verokirjanpitäjät, kirjanpito- ja tilintarkastusyhtiöt, luottotietoyhtiöt, maksukortti- ja vakuutusyhtiöt, valmistajat ja tukkumyyjät, vähittäismyyjät.

Jos käytät verkkosivustojamme, sosiaalisen median sivuja tai -alustoja ja jos päätät linkittää sosiaalisen median tilisi meihin tai olet kirjautuneena sisään sosiaalisen median tilillesi, henkilötietojasi voidaan luovuttaa kyseisten sosiaalisen median sivujen ja -alustojen omistajille.

Kun sinua pyydetään rekisteröitymään element14-yhteisösivustolle, luvallasi tietojasi välitetään edelleen Iso-Britanniassa toimivalle yhtymän yritykselle Premier Farnell Ltd, joka toimii sivuston ylläpitäjänä ja näin saamiensa tietojen rekisterinpitäjänä koskien tietojesi käyttöä sillä sivustolla heidän tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

Jos ostamme tai myymme minkä tahansa yrityksen tai sen varoja taikka siirrämme osan liiketoiminnastamme uudelle omistajalle, luovutamme henkilötietosi kyseisen yrityksen tai sen varojen mahdolliselle myyjälle tai ostajalle tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle, joka hankkii varojamme tai jolle liiketoiminta siirtyy.

Voimme luovuttaa tietoja tytäryhtiöille tai muille kolmansille osapuolille anonyymeissä yhdistelmämuodoissa. Vaikka näistä tiedoista sinua ei voida henkilökohtaisesti tunnistaa ja ne eivät sinällään sisällä henkilötietoja, joissakin tapauksissa nämä kolmannet osapuolet kykenevät yhdistämään kyseisiä koostetietoja muihin tietoihin, joita heillä on sinusta tai jotka he ovat keränneet sinulta tai saaneet kolmansilta osapuolilta, ja tällä tavalla he voivat tunnistaa sinut henkilökohtaisesti. Kun luovutamme kyseisiä tietoja kolmansille osapuolille, pyrimme tietyin toimin varmistamaan asianmukaiset toimet tietojesi suojaamiseksi.

VIII. Henkilötietojen säilytysajat

Yleisesti ottaen henkilötietoja ei säilytetä kauempaa kuin on tarve niiden käsittelyn tarkoituksen tavoittelemiseksi tai saavuttamiseksi. Useimmissa tapauksissa henkilötietoja kuitenkin käsitellään useampaan kuin yhteen tarkoitukseen, esim. jos henkilötietojen käsittely tapahtuu ostoksen yhteydessä, käsitellään niitä tilauksen käsittelemiseksi ja toteuttamiseksi, hyödykkeiden tai palveluiden toimittamiseksi, laskuttamiseksi ja maksun vastaanottamiseksi sekä asiakaspalvelun tarjoamiseksi myynnin jälkeen. Yrityksenä meitä koskevat kirjanpitovelvollisuudet, ja meidän on noudatettava verolakeja ja kauppalakia, jotka edellyttävät huomattavasti pidempää säilytysaikaa joillekin henkilötietoja sisältäville asiakirjoille ja tiedostoille.

Jos käsittelemme henkilötietoja tilausten käsittelyyn ja sopimusvelvollisuuksien toteuttamiseen, henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin olet asiakkaamme tai meidän kesken on muu liiketoimintasuhde. Verolakien piirissä oleviin asiakirjoihin tai tiedostoihin sisältyviä henkilötietoja säilytetään 10 vuotta (elleivät säädökset, kesken olevat oikeusriidat tai hallinnollinen verotusmenettely vaadi pidempää säilytysaikaa). Kauppalakien piirissä oleviin asiakirjoihin tai tiedostoihin sisältyviä henkilötietoja säilytetään 6 vuotta (elleivät säädökset tai kesken olevat oikeusriidat vaadi pidempää säilytysaikaa).

Jos käsittelemme henkilötietoja ymmärtääksemme verkon selaamiskäytöstäsi, säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen koostetietoihin (ei henkilöitävissä olevia tietoja) perustuvien käyttäjätilastojen ja analyysiraporttien luomiseen. Yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka kauan kyseisiä henkilötietoja säilytetään, annetaan evästekäytännössämme.

Jos käsittelemme henkilötietoja viestintä-, markkinointi-, myynninedistämis-, tapahtuma- ja palautetarkoituksiin, niitä säilytetään niin kauan kuin on tarve viestiä kanssasi tai niin kauan kuin meillä on oikeutettu etu tarjota sinulle liiketoimintaa, tuotteita tai palveluita koskevia tietoja, taikka markkinointi-, tapahtuma- tai myynninedistämismateriaaleja, paitsi milloin olet vastustanut henkilötietojesi käyttöä kyseisiin tarkoituksiin.

Jos käsittelemme henkilötietojasi Farnell -yhtiölle lakisääteisiä velvollisuuksia aiheuttavien lakien ja asetusten noudattamiseksi, henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin laissa ja asetuksessa vaaditaan.

Jos käsittelemme henkilötietojasi rekrytointitarkoituksessa ja hakemusprosessin läpiviemiseksi, henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen hakemusten tarkastamiseksi ja arvioinniksi ja hakijan valitsemiseksi sekä työsopimuksen neuvottelemiseksi ja solmimiseksi sekä oikeuksiemme käyttämiseksi tai puolustautumiseksi hakemusprosessiin liittyviltä oikeusvaateilta. Jos hakemus hyväksytään, henkilötietojasi – siltä osin kuin on tarpeen työsopimuksen toteuttamiseksi – säilytetään niin kauan kuin olet Farnell -yhtiön palveluksessa ja niin pitkään työsuhteen päättymisen jälkeen, kun tarpeen säilytysvaatimusten noudattamiseksi, tai niin kauan kuin alkamassa olevat tai keskeneräiset oikeusriidat edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Jos et tullut valituksi, henkilötietojasi säilytetään enintään kuusi kuukautta tarkoituksena puolustautua mahdollisilta oikeudellisilta vaatimuksilta ja oikeusriidoilta.

Jos et tullut valituksi, mutta olet suostunut henkilötietojesi säilyttämiseen edelleen tulevia työtilaisuuksia varten, säilytämme henkilötietojasi enintään kaksi vuotta, ellei työhönottoverkkosivustoillamme, rekrytointialustoilla, työportaaleissa tai vastattaessa työpaikkailmoituksessa muuta mainita.

IX. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Joskus saattaa olla tarpeen siirtää henkilötietoja muissa maissa oleville vastaanottajille. Näin voi tapahtua vain, kun tiettyjä henkilötietoja mahdollisesti sisältäviä tietoja on luovutettava emoyhtiöllemme Avnet, Inc:lle Yhdysvaltoihin tai kansainväliseen yhteistyöhön ja yhteistoimintaan liittyen liiketoimintakumppaneille tai kun tilauksia käsitellään, hallinnoidaan ja lähetetään maasta toiseen. Jos käytämme henkilötietojen käsittelijöitä ja niin kauan kuin käytämme, saatamme myös siirtää henkilötietojasi muissa maissa oleville henkilötietojen käsittelijöille.

Siltä osin kuin kyseiset siirrot kohdistuvat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa oleville vastaanottajille (kolmannet maat), varmistamme siirtojen tapahtuvan noudattaen tietosuojasäädöksiä, jotka rajoittavat henkilötietojen siirtoa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja joissa vaaditaan tiettyjen suojaustoimien toteuttamista riittävän tietosuojatason varmistamiseksi.

Kyseiset suojaustoimet voivat olla joko tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisia, jolla Euroopan unioni toteaa vastaanottajan sijaintimaassa olevan riittävät tietosuojalait käytössä, tai vastaanottajan kanssa on solmittu EU:n vakiosopimuslausekkeita (EU-mallilausekkeet) tai vastaanottaja on toteuttanut yritystä koskevat sitovat säännöt (BCR-säännöt) taikka muu laissa sallittu ratkaisu.

Jos sinulla on erityinen huolenaihe henkilötietojesi riittävästä suojauksesta kolmansiin maihin siirrettynä, voit tiedustella asiaa tietosuojapäälliköltä osoitteesta: DPO@farnell.com.

X. Henkilötietojen turvallisuus ja maksukorttitietojen suojaus

Olemme toteuttaneet tekniset ja organisatoriset toimenpiteet käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta manipulaatiolta, hävittämiseltä tai menetykseltä, muokkaukselta tai luvattomalta paljastamiselta tai kolmansien osapuolten pääsyltä käsiksi niihin. Kyseisiin suojaustoimenpiteisiin sisältyvät todennustyökalut, palomuurit, IT-järjestelmien ja verkkojen valvonta sekä henkilötietojen pseudonymisointi ja salaaminen.

Teknisiä ja organisatorisia suojaustoimenpiteitä tarkastellaan ja muutetaan säännöllisesti huomioiden tekniikan kehitys, henkilötietojen käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä riskit ja poikkeamien todennäköisyys. Suojaustoimien dynaamisesta luonteesta, tekniikan kehityksestä, haavoittuvuuksista, uhkatekijöistä ja riskeistä johtuen täydellistä turvallisuutta ei voida taata.

Saatamme myös tallentaa maksukorttiesi tietoja pelkästään maksun saamiseksi meiltä tekemistäsi tilauksista. Säilytämme myös näitä tietoja tulevien meiltä tekemiesi ostosten nopeuttamiseksi. Suojaamme kaikkia tallentamiamme korttitietoja paljastamalla niistä vain viimeiset neljä numeroa kortin numerosta vahvistaessamme tilaustasi. Ylläpidämme fyysistä, elektronista ja menetelmiin perustuvaa valvontaa kaikkien tallentamiemme henkilön tunnistamiseen kelpaavien tietojen keräämisessä, säilyttämisessä ja luovuttamisessa. Pidämme turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksiamme hyvin tärkeinä ja pyydämme myös sinua tekemään järkeviä toimenpiteitä tilisi tietojen suojaamiseksi, mukaan lukien tunnus ja salasana, jotta estetään niiden luvaton käyttö. Suosittelemme kirjautumaan kokonaan ulos tililtä ja poistamaan selaimesta historian ja mahdollisesti tallennetut evästeet, jotta luvaton käyttäjä ei voi niitä hyödyntää.

Jos sinulla on erityinen huolenaihe henkilötietojesi turvallisuudesta, voit tiedustella asiaa tietosuojapäälliköltä osoitteesta: DPO@farnell.com.

XI. Markkinointivalinnat

Kuten tämän käytännön osassa IV. 3. kerrotaan, meillä voi olla suostumuksesi tai oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi (mukaan lukien nimi, ammattinimike, edustamasi yhtiö tai organisaatio, sähköposti, puhelin ja muut yhteystiedot), jotta voimme hallinnoida osallistumistasi kampanjaan tai tapahtumaan ja lähettää sinulle tietoja omista tai liikekumppaniemme hyödykkeistä tai palveluista, teknologian kehitysuutisista, erikoistarjouksista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Voimme käyttää henkilötietojasi näihin tarkoituksiin valintojesi mukaisesti, jos niitä on tehty, jotta voimme lähettää sinulle tietoja tuotteista ja palveluista sekä mainontaviestejä sähköpostilla, postilla, puhelimitse ja sosiaalisen median kautta, ellet ole pyytänyt meitä olemaan niin tekemättä.

Ellei suostumusta tarvita oikeudellisena perusteena, joka edellyttäisi myös ns. opt-in-suostumusta, sinulla on aina mahdollisuus kieltäytyä tuotteita ja palveluita koskevien tietojen ja mainontaviestien vastaanottamisesta helposti valitsemalla valintaruutu tai napsauttamalla linkkiä tai painiketta, taikka muuttamalla tilisi valintoja, tilanteen mukaan.

Voit ohjeistaa meitä samalla tavalla lopettamaan tuote- ja palvelutietojen ja mainontaviestien lähettämisen sinulle milloin tahansa myöhemmin. Jos meillä olen lupa lähettää mainontaviestejä sinulle, voit kieltäytyä niistä milloin tahansa (ilman että sähköpostiviesteistä tulee mitään kustannuksia, lukuun ottamatta tiedonsiirtokulut). Jos et enää halua, että otamme sinuun yhteyttä markkinointitarkoituksissa, voit päivittää tilisi valinnat napsauttamalla tätä tai ottamalla meille yhteyttä sähköpostitse osoitteella unsubscribe-fi@farnell.com (ja kertoen minkä tyyppistä mainontaa et halua enää vastaanottaa) tai puhelimitse numeroon (09) 560 7780 (tästä saattaa tulla kuluja – lisätietoja saat puhelinyhtiöstäsi).

Jos pyydät meitä lopettamaan tuotteita ja palveluita koskevien tietojen ja mainontaviestien lähettämisen, voi kestää jonkin aikaa kaikkien järjestelmiemme ja sovellustemme päivittämisessä, joten saatat silti vastaanottaa meiltä viestejä, kunnes olemme käsitelleet pyynnön kokonaan.

Huomaa, ettei mainontaviestien lopettamispyyntö lopeta muuta viestintäämme sinulle, kuten tilausvahvistukset, tilauspäivitykset, toimitusilmoitukset ja maksupyynnöt.

XII. Muut verkkosivustot

Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin. Tietosuojailmoituksemme ja -käytäntömme koskevat vain tätä verkkosivustoa, joten siirtymällä linkistä toiselle sivustolle sinun tulee tarkastaa kyseisen sivuston tietosuojailmoitus.

Saatamme aika ajoin tarjota mahdollisuutta maksutapahtumiin PayPalin kautta. Kaikkia niitä tapahtumia koskee PayPalin tietosuojakäytäntö, joka on nähtävissä osoitteessa www.paypal.com verkkosivuston alaosan kohdasta Tietosuoja.

XIII. Oikeutesi henkilötietoihisi

Sinulla on useita oikeuksia omiin henkilötietoihisi ja niiden käyttöön. Näistä oikeuksista on yhteenveto seuraavassa. Voit käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjäksi seuraavassa osassa XV ilmoitettuun Farnell -yhtiön oikeushenkilöön tai Farnell -oikeushenkilön tietosuojavastaavaan, jos sellainen on.

1. Omien henkilötietojen tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus pyytää vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja vai emme.

Jos käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja, sinulla on oikeus pyytää nähdä ne tarkastusta varten ja saada lisätietoja käsittelyn tarkoituksesta; kyseessä olevien henkilötietojen tyypeistä, ketkä muut Farnell -yhtiöiden ulkopuolella ovat saattaneet saada tietoja haltuunsa, mukaan lukien vastaanottajat kolmansissa maissa; kaikki saatavilla olevat tiedot siitä, mikä oli henkilötietojen lähde, jos et antanut niitä itse suoraan meille; kuinka pitkän aikaa henkilötietoja tullaan säilyttämään tai jos se ei ole mahdollista, millä perusteilla säilytysaika määräytyy. Voit myös pyytää kopiota käsiteltävänä olevista henkilötiedoistasi.

2. Omien henkilötietojen korjaamisoikeus

Sinulla on oikeus korjata (korjauttaa) käsittelemiemme henkilötietojesi virheet, jos niissä on epätarkkuuksia tai vääriä tietoja.

3. Omien henkilötietojen poistamisoikeus

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista (hävittämistä). Pyynnöstäsi huolimatta saattaa kuitenkin olla syitä ja oikeusperusteita jatkaa henkilötietojesi säilyttämistä, esim. jos sinulla on edelleen liiketoimintasuhde meidän kanssamme ja tarvitsemme tietoja tilausten tai muiden sopimusvelvollisuuksien täyttämiseksi tai jos poistamisen estävät kirjanpitovelvollisuudet tai mikäli käsittelemme kesken olevaa valitusta. Jos meidän on jatkettava henkilötietojesi käsittelyä, kerromme pyyntöösi vastattaessa miksi niin pitää tehdä.

4. Omien henkilötietojen käsittelyn vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Vastustuksestasi huolimatta saattaa olla syitä tai oikeusperusteita käsitellä henkilötietojasi. Jos kieltäydymme pyynnöstäsi, annamme tiedoksi selityksen miksi pyyntöön ei suostuta.

Henkilötietojesi suoramarkkinointitarkoituksiin käytön osalta sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä milloin tahansa. Tähän sisältyy suoramarkkinointiin liittyvien henkilötietojen profilointi.

5. Omien henkilötietojen käsittelyn rajoittamisoikeus

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Tämä tarkoittaa henkilötietojesi käsittelyn ja käytön rajaamista tietyissä olosuhteissa. Käsittelyn rajoittamisoikeutta voidaan erityisesti käyttää, jos et ole tyytyväinen säilyttämiemme henkilötietojen sisältöön tai niiden käsittelytapaan, esim. jos kiistät säilyttämiemme henkilötietojen oikeellisuuden ja olemme ryhtyneet tarkastamaan tietojen tarkkuutta, tietojen käyttöä voidaan rajoittaa tarkastuksen ajaksi.

6. Oikeus perua suostumus omien henkilötietojen käsittelyyn

Kun suostumus on henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste, sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruminen tulee kuitenkin yleensä voimaan vain tulevan käsittelyn osalta. Suostumukseen asiallisesti perustunutta aiempaa henkilötietojen käsittelyä voivat koskea muut säädökset tai velvollisuudet, jotka edellyttävät tai jatkokäsittelyä tai valtuuttavat sen.

7. Oikeus siirtää omat henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään tai kopioimaan meille antamasi henkilötiedot niin, että voit käyttää henkilötietojasi toisessa palvelussa tai toisen palveluntarjoajan avulla. Voit pyytää kopion henkilötiedoistasi yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jotta voit tallentaa sen myöhempää henkilökohtaista käyttöä varten. Voit myös pyytää henkilötietojesi lähettämistä suoraan meiltä toiselle organisaatiolle.

Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen voi kuitenkin rajoittaa siirron tekninen toteuttamiskelpoisuus. Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei muodosta meille velvollisuutta ottaa käyttöön tai ylläpitää käsittelyjärjestelmiä, jotka ovat teknisesti yhteensopivia muiden organisaatioiden vastaavien kanssa.

8. Oikeus tehdä valitus tietosuojan valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojan valvontaviranomaiselle, jos emme mielestäsi ole käsitelleet henkilötietojasi oikein ja laillisesti tai jos uskot, ettemme ole käsitelleet pyyntöjäsi asianmukaisesti.

Oikea tietosuojan valvontaviranomainen valituksen tekemiseen on omassa kotipaikassasi tai valtiossasi toimivaltainen viranomainen tai meidän alueellamme toimivaltainen viranomainen. Se viranomainen on:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
United Kingdom

Jätettyäsi valituksen tietosuojan valvontaviranomainen selostaa sinulle prosessin ja valituksen lopputuloksen.

XIV. Kuinka meihin otetaan yhteyttä tietosuoja-asiassa

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tai huolenaiheita tästä tietosuojakäytännöstä tai henkilötietojesi suojaamisesta, voit ottaa yhteyttä tietosuojatyöryhmäämme osoitteessa: DPO@farnell.com.

Jotkin Farnell -yhtiöiden oikeushenkilöt ovat nimittäneet tietosuojavastaavan. Jos tämä koskee asiaasi, voit ottaa myös yhteyttä suoraan tietosuojavastaavaan kyseisen Farnell -oikeushenkilön määrittämin yhteystiedoin.

XV. Rekisterinpitäjä ja vastuu

Ellei muuta ole ilmoitettu, tätä verkkosivustoa ylläpitävä Farnell -yhtiö on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Se määrittää henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset ja käsittelytavat ja on vastuussa sovellettavien tietosuojalakien ja -asetusten ja muiden säädösten sekä tämän käytännön vaatimusten noudattamista.

XVI. Tämän käytännön muutokset

Varaamme oikeuden muuttaa tätä käytäntöä milloin tahansa. Tätä käytäntöä voidaan muuttaa käytäntöjen muuttamisen ja muuttamisesta ilmoittamisen menettelyn mukaisesti.

Liite A: Sanasto ja määritelmät

Tilivelvollisuusperiaate
tarkoittaa, että rekisterinpitäjät ovat vastuussa GDPR-asetuksen noudattamisesta ja niiden on kyettävä myös todistamaan se. Asetuksessa vaaditaan rekisterinpitäjää toteuttamaan riittäviä teknisiä ja organisatorisin toimia varmistaakseen tietojen käsittelyn olevan GDPR-asetuksen mukaista ja rekisterinpitäjän on tarkasteltava ja päivitettävä niitä toimia tarpeen mukaan.
Rekisterinpitäjä
tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, viranomaista, laitosta tai muuta organisaatiota, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja tavat. Tapauksissa, joissa käsittelyn tarkoitukset ja tavat määritellään Euroopan unionin tai jäsenvaltion lain perusteella, rekisterinpitäjä tai sen määräytymisen erityiset kriteerit voidaan määrittää unionin tai jäsenvaltion lain perusteella.
Tietosuojakäytäntö
tarkoittaa tätä EMEA-alueen tietosuojakäytäntöä.
Tietojenkäsittelysopimus
tarkoittaa sopimusta, joka muodostaa pääsopimuksen rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä ja joka vastaa osapuolten yhteisymmärrystä henkilötietojen käsittelystä tietosuojalakien vaatimusten mukaisesti.
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi
tarkoittaa prosessia, jossa arvioidaan erityisesti rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvan vakavimman riskin vakavuus ja toteutumisen todennäköisyys, huomioiden henkilötietojen käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä riskin lähteet. Vaikutustenarvioinnin tulee sisältää erityisesti riskien vähentämiseen suunnitellut toimenpiteet, suojaustoimet ja mekanismit. Näin varmistetaan henkilötietojen suojaus ja osoitetaan GDPR-asetuksen noudattaminen.
Rekisteröity
tarkoittaa tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä. Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.
GDPR
tarkoittaa yleistä tietosuoja-asetusta, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta.
Kansainvälinen organisaatio
tarkoittaa järjestöä ja sen alaisia elimiä, joihin sovelletaan kansainvälistä julkisoikeutta, tai muuta elintä, joka on perustettu kahden tai useamman maan välisellä sopimuksella tai tällaisen sopimuksen perusteella
Henkilötieto
tarkoittaa kaikkia (i) tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ja (ii) tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan oikeushenkilöön (missä kyseisiä tietoja suojataan samoin kuin henkilötietoja tai henkilön tunnistamiseen kelpaavia tietoja tietosuojalakien ja -asetusten mukaisesti) liittyviä tietoja.
Henkilötietojen tietoturvaloukkaus
tarkoittaa tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.
Käsittely
tarkoittaa toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.
Henkilötietojen käsittelijä
tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.
Profilointi
tarkoittaa mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.
Pseudonymisoiminen
tarkoittaa henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, edellyttäen että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu.
Vastaanottajat
tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, jolle luovutetaan henkilötietoja, oli kyseessä kolmas osapuoli tai ei. Viranomaisia, jotka mahdollisesti saavat henkilötietoja tietyn tutkimuksen puitteissa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina; näiden viranomaisten on käsiteltävä kyseisiä tietoja sovellettavia tietosuojasääntöjä noudattaen käsittelyn tarkoitusten mukaisesti.
Erityiset henkilötietoryhmät
tarkoittaa henkilötietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten, terveyttä koskevat tiedot taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevat tiedot.
Kolmas osapuoli
tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta toimielintä kuin rekisteröityä, rekisterinpitäjää, henkilötietojen käsittelijää ja henkilöä, jolla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023