Kunnossapidolla ja turvallisuudella on suuri merkitys laitteiden ja laitoksen toimintakunnon ylläpitämisessä ja säilyttämisessä.

Säännöllinen ylläpito on tärkeää teknisten rakenteiden luotettavuuden ja yrityksen tuottavuuden kannalta, mutta myös turvallisemman ja terveellisemmän työympäristön luomisessa. Huollon puute tai riittämätön huolto voi aiheuttaa vakavia ja tappavia onnettomuuksia tai terveysongelmia.

Kunnossapito on kehittymässä jälkikäteen tapahtuvasta, suunnitellusta, ennakoivasta ja itsekorjautuvasta kunnossapidosta. Toiminta-anturitekniikoiden kehitys yhdistettynä tietotekniikan, kuten virtuaalisen tai lisätyn todellisuuden (VR/AR), pilvipohjaisten alustojen ja analytiikan, kehitykseen auttaa tuottamaan reaaliaikaista tietoa suorituskykytasoista ja auttaa hahmottamaan ennakoivaa tai suunnitelmallista kunnossapitoa ilman, että laitteiden tehokkuus heikkenee.

Lue lisää

power management

Wireless

Motor Control

Lighting

Sensing

Displays

Internet of Things

Industrial Automation

Transportation

Healthcare

Maintenance & Safety

element14 Community