Kunnossapidolla ja turvallisuudella on suuri merkitys laitteiden ja laitoksen toimintakunnon ylläpitämisessä ja säilyttämisessä.

Säännöllinen ylläpito on tärkeää teknisten rakenteiden luotettavuuden ja yrityksen tuottavuuden kannalta, mutta myös turvallisemman ja terveellisemmän työympäristön luomisessa. Huollon puute tai riittämätön huolto voi aiheuttaa vakavia ja tappavia onnettomuuksia tai terveysongelmia.

Kunnossapito on kehittymässä jälkikäteen tapahtuvasta, suunnitellusta, ennakoivasta ja itsekorjautuvasta kunnossapidosta. Toiminta-anturitekniikoiden kehitys yhdistettynä tietotekniikan, kuten virtuaalisen tai lisätyn todellisuuden (VR/AR), pilvipohjaisten alustojen ja analytiikan, kehitykseen auttaa tuottamaan reaaliaikaista tietoa suorituskykytasoista ja auttaa hahmottamaan ennakoivaa tai suunnitelmallista kunnossapitoa ilman, että laitteiden tehokkuus heikkenee.

Lue lisää

Technical resources

Articles, eBooks, webinars, and more. Keeping you on top of innovations.

Artificial Intelligence

One of the greatest revolutions in all of human history! AI is an all-encompassing concept that incorporates human intelligence into machines

Embedded hub

Here to help bring your ideas to life by supporting you in every phase of your design journey

3D printing

Improve time to market. Reduce prototyping costs. Produce bespoke parts. Unlock unlimited possibilities!

element14 Community

The largest online community for engineers

CONNECT | LEARN | CREATE | INSPIRE